DVPP – Povinný obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“)

§ 7 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění

–      pouze veřejné školy (zřízené státem, krajem, obcí, svazkem obcí) jsou povinny dle § 24 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících zpracovávat plán DVPP,

–      vyhodnocení dosažení cílů DVPP, členění na vzdělávání, kterým si pedagogičtí pracovníci prohlubují kvalifikaci a zvyšují kvalifikaci

Pro Řízení školy online PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.