Formuláře a pokyny: Žádosti o akreditaci a pokyny k vyplnění – aktualizace 4. února 2021

Formuláře žádostí

(o akreditaci dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. )

Informace pro žadatele a metodické pokyny:

Pokyny k vyplnění žádosti - profesní kvalifikace 03.02.2021.doc Pokyny k vyplnění žádosti – profesní kvalifikace 03.02.2021.doc

Pokyny k vyplnění žádosti - čistá rekvalifikace 03.02.2021.doc Pokyny k vyplnění žádosti – čistá rekvalifikace 03.02.2021.doc

Formuláře žádostí o akreditaci:

Žádost o akreditaci - profesní kvalifikace 15.11.2020.doc Žádost o akreditaci – profesní kvalifikace 15.11.2020.doc

Žádost o akreditaci - čistá rekvalifikace 15.11.2020.doc Žádost o akreditaci – čistá rekvalifikace 15.11.2020.doc

Stanovení kvalifikace a praxe pro garanta a lektory kurzů

Stanovení kvalifikace a praxe pro garanta a lektory kurzů.docx Stanovení kvalifikace a praxe pro garanta a lektory kurzů.docx

Stanovení_kvalifikace_a_praxe_pro_garanta_a_lektory_kurzů_v_oblasti_sportu.docx Stanovení_kvalifikace_a_praxe_pro_garanta_a_lektory_kurzů_v_oblasti_sportu.docx

Uvádění vstupních požadavků v žádosti o akreditaci profesní kvalifikace – platné od 18. 2. 2019

V žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k profesní kvalifikaci, v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, není žadatel o akreditaci povinen do vstupních předpokladů pro uchazeče rekvalifikačního kurzu uvádět požadavek minimálního vzdělání. To neplatí v případě, je-li v tabulce minimálních hodinových dotací nebo v hodnotícím standardu profesní kvalifikace stanoven požadavek na konkrétní minimální vzdělání.

Doplňující informace k Osvědčení o rekvalifikaci a Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Na vzoru Osvědčení o rekvalifikaci a Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu je nezbytné uvést u jednotlivých předmětů hodinové dotace s rozdělením hodin pro teoretickou a praktickou výuku.

V případě, že budete realizovat teoretickou část výuky kombinovanou formou, je nezbytné uvést u jednotlivých předmětů, kterých se to týká, rozdělení hodinové dotace na prezenční a distanční část výuky

Dle Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  musí všechny rekvalifikační programy obsahovat alespoň poučení v oblasti BOZP.

MŠMT se staví velmi pozitivně k akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích programů využitelných pro environmentální poradenství a je připraveno poskytnou odbornou pomoc při  zpracování žádosti. V současné době je akreditována pracovní činnost Podnikový ekolog a pevně doufáme, že bude stoupající tendence nově podávaných žádostí s environmentálním zaměřením.

V případě dotazů kontaktujte MŠMT:

  • Mgr. Květa Hofnerová, DiS. (tel. 234 811 442)
  • Mgr. Marian Dobiáš (tel. 234 811 288)
  • PhDr. Lenka Mužíková (tel.: 234 811 566)