Předpokládané změny v akreditacích vzdělávacích programů DVPP

V současné době je v legislativního procesu projednáván návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V případě jeho schválení budou navrhované změny účinné od 1. září 2023.  

Novelou dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci.

Více informací na Řízení školy online: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-dvpp.a-17729.html