Vzdělávací institut Středočeského kraje

Za první půlrok k nám přišlo z portálu dvpp.info cca 450 unikátních návštěvníků (pro srovnání: z webu Středočeského kraje to bylo 430). Vedle toho jsme přes portál dostali 3 individuální poptávky na uspořádání uzavřeného semináře.

PhDr. Eva Koberová, náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání, Vzdělávací institut Středočeského kraje