ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

Jsme úplnou základní školou, při níž funguje i mateřská škola. Dlouhodobě se orientujeme na naplňování konceptu komunitní školy, která působí jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce. Jsme zapojeni do řady síťových projektů (Zdravá škola, Centra podpory inkluzivního vzdělávání, Ověření standardů kvality komunitní školy aj.) a v současné době také realizujeme 2 projekty v rámci OP VK. V roce 2010 jsme získali akreditaci MŠMT jako centrum DVPP a v naší nabídce je nyní cca 30 kurzů pokrývající témata od pohybové výchovy pro mateřské a speciální školy, kurzy pro různé aspekty řízení školy, tvorbu a realizaci projektů, podporu inovativních stylů výuky a kreativity a také kurzy zaměřené na tématiku komunitních škol.

Statut:základní škola
Adresa:Jihomoravské náměstí 2 627 00 Brno – Slatina
Kontaktní adresa:Jihomoravské náměstí 2 627 00 Brno – Slatina
Kontaktní osoba:Mgr. Marek Lauermann
Kontaktní e-mail:lauermann@zsjihomoravske.cz
IČ: 62156527
Zaměření:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
český jazyk a komunikace