Scientica Agency, s.r.o

V oblasti vzdělávání se dlouhodbě zabýváme především začleněním geoinformatiky (technologie GPS, geoinformační systémy, dálkový průzkum Země) do školního vzdělávání. Většina našich aktivit je, vzhledem k současným podmínkám ve školství, financována prostřednitvím grantů a je tedy pro účastníky zdarma.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Jungmannova 23, 110 00, Praha 1
Kontaktní adresa:Jungmannova 23, 110 00, Praha 1
Kontaktní osoba:Martin Štros
Kontaktní e-mail:stros@sicentica.cz
IČ:27586022
DIČ:CZ27586022
Zaměření:informatika a komunikační technologie
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)