Služby a školení MB

Naším posláním je hledat cesty, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, podporují trvalý rozvoj osobnosti a které napomáhají k rovným příležitostem ve společnosti.

Naším cílem je vytvořit komplexní podpůrný systém, který nebude založen pouze na krátkodobém vzdělávání pracovníků jednotlivých firem a organizací, ale na zajištění dlouhodobého a trvalého systému vzdělávání.

Přehled služeb:
Vzdělávání pedagogické i široké veřejnosti
– Kvalifikační a specializační studia
– DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
– Bakaláři – program pro školní administrativu
– Univerzita třetího věku MBU3VaVČS – studia pro seniory a volný čas seniorů
– Odborné semináře pro firmy a podnikatele
– Sportovní a instruktorské kurzy
Účetní a daňové poradenství
Rekreační a školicí zařízení – penzion U Potůčku

Statut:spolek
Adresa:Tř. V. Klementa 601,
293 01 Mladá Boleslav
Kontaktní osoba:Ivo Rašín
Kontaktní e-mail:rasin@sskolemb.cz
IČ:70834474
DIČ:CZ70834474