Multikulturní centrum Praha, z. s.

Statut:spolek
Adresa:Prokopova 9, Praha 3, 130 00
Kontaktní adresa:Náplavní 1, Praha 2, 120 00
Kontaktní osoba:Kateřina Sequensová
Kontaktní e-mail:global.edu@mkc.cz
IČ:70098085
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost