Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Rytmus-od klienta k občanovi byla založena v roce 1994. Posláním Rytmus, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště.Rytmus, o.p.s. byla registrováno podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 26.04.1994. ČJ: II/s-OS/1-24 368/94-R/> Rytmus je akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s číslem akreditace 11924/2011-25-279 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí s číslem akreditace 2009/281

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Londýnská 81 Praha 2 120 00
Kontaktní osoba:Lucie Soukupová
Kontaktní e-mail:lucie.soukupova@rytmus.org
IČ:61383783
DIČ:CZ 61383783
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)