Asociace aquaponických farem z.s.

Náš spolek se věnuje nové technologii produkce potravin, aquaponii. Se vzděláváním již máme zkušenosti a naše asociace v této oblasti již realizovala několik akcí. Vzdělávání pedagogických pracovníků považujeme za jednu z nejdůležitějších aktivit, kterou můžeme realizovat. Předpokládáme, že s pomocí vyškolených pedagogů, které nadchne filozofie aquaponického pěstování, můžeme tyto myšlenky šířit mezi mladé studenty a žáky. Je velice důležité, aby se mladí lidé o této nové technologii dověděli a dostali možnost se o ni zajímat. Předpokládáme také, že v této oblasti je veliký potenciál pro rozvoj praktických aplikací přímo ve školách. Může to byt velmi atraktivní a přínosné a rozhodně to bude studenty i pedagogy bavit. Ve školách mohou vznikat malé aquaponické farmy, o které se mohou studenti starat a prakticky si ověřovat znalosti z fyziky, biologie, matematiky.

Statut:spolek
Adresa:Záhumenní 113/61 Ostrava – Poruba 708 00
Kontaktní osoba:Robert Pokluda
Kontaktní e-mail:pokluda@mendelu.cz
IČ:05451680
Zaměření:jiné (ostatní akce)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)