4UŠI, z. s.

Zapsaný spolek 4UŠI se zaměřuje na vzdělávání v oblasti komunikace, především zvládání konfliktů, mediaci, facilitaci a poradenství. Spolek působí ve Valašském Meziříčí a okolí.

Statut:spolek
Adresa:Jablůnka 86, 75623
Kontaktní osoba:MgA. Karolina Pincosy
Kontaktní e-mail:info@4usi.cz
IČ:07968752
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ

Pořádané akce

07. 05. 2020 – 29. 11. 2020