4UŠI, z. s.

Nezisková organizace 4UŠI se zaměřuje na vzdělávání v oblasti komunikace, především zvládání konfliktů, mediaci, facilitaci a poradenství. Spolupracuje s předními českými i zahraničními lektory nenásilné komunikace. Posláním organizace je pomáhat lidem, rodinám a organizacím vytvářet prostředí, kde bude mezi lidmi důvěra a respekt.

Statut:spolek
Adresa:Jablůnka 86, 75623
Kontaktní osoba:MgA. Karolina Pincosy
Kontaktní e-mail:info@4usi.cz
IČ:07968752
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)