Ing. Michal Ondráček

Vzdělávání dospělých se věnuji přes dvacet let a řadu let se aktivně podílím i na projektu pro základní školy SOLE by CoEdu ověřujícího uplatnění inovativních metod
obohacených o principy koučinku ve výuce na základních školách.

Moje specializace je koučování, kterému se věnuji již od roku 1994. Měl jsem možnost
učit se od zakladatelů moderního koučinku, konkrétně od Johna Whitmora a Timothy
Gallweye, autora metodiky Inner Game. Od roku 1995 jsem pracoval ve vzdělávacích společnostech Coneo a Koučink Centrum, od roku 2016 jsem OSVČ.

V roce 2018 jsem otevřel vzdělávací program pro veřejnost s názvem Večerní škola
koučinku. Koncepce tříhodinových modulů realizovaných ve večerních hodinách,
doplněných samostatnými domácími cvičeními, se velmi osvědčila. Do dnešního dne
Večerní školu koučinku absolvovalo přes 70 účastníků, včetně řady učitelů a školních psychologů.

Kromě toho mám velmi dobré ohlasy na program Manažer koučem, který učím v podobě dvoudenního programu již téměř 20 let a rozhodl jsem se jej také transformovat do podoby večerní školy, neboť vím, že pro vedoucí pracovníky není jednoduché vyhradit si celé dva dny najednou.

Aktuální situace s omezeními v důsledku karanténních opatření mne motivovala
k realizaci již naplánovaných programů ve virtuální učebně ZOOM a dosavadní reakce
účastníků jsou velmi pozitivní. Z pohledu lektora musím uznat, že řada funkcí této
virtuální učebny dokonce překonává efektivitu prezenčního programu. Proto jsem se
rozhodl do budoucna nabízet obě varianty. Pro účastníky je online podoba velmi pohodlná a navíc dochází k významným úsporám v čase a nákladech na dopravu a místo.

Nakonec ještě zmínka k programu Chytrý kouč 3.0. Pořadové číslo naznačuje, že jde o
třetí verzi tohoto programu, který realizuji s kolegou Martinem Daňkem a který jsme
původně připravili pro sportovní trenéry. Skladba účastníků nás ale překvapila, protože kromě sportovních trenérů se účastní také učitelé, obchodníci, manažeři a různí specialisté, kteří se zajímají o systematickou podporu rozvoje druhých a zajímá je naše zaměření na podporu rozvoje dovedností v praxi. I zde jsem přesvědčen, že program má co nabídnout pedagogickým pracovníkům různých specializací.

Akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP mám na všechny uvedené programy a to jak v prezenční podobě, tak v podobě online.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Kořenec 179
680 01 Boskovice
Kontaktní osoba:Michal Ondráček
Kontaktní e-mail:email@michalondracek.com
IČ:60667079
DIČ:CZ6612181015
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ