Svatojánská kolej

Svatojánská kolej-vyšší odborná škola pedagogická, škola s téměř 30ti letou tradicí.
V denní i kombinované formě zde studenti studují vzdělávací obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03)
Škola připravuje své studenty na dráhu učitelství nejen po stránce specializace psychologicko-pedagogické, ale též po stránce religionisticko-filosoficko-etické a environmentální. Má snahu pomoci studentovi se zorientovat v dnešním světě, najít vlastní pozice a rozumět člověku v jeho komplexnosti, umět vyhodnocovat nové pedagogické metody a rozumět dětem z jiných kultur. Enviromentální zaměření studia vede studenta k vnímání vlastního životního prostředí a dává návod, jak u dětí probouzet vědomí sounáležitosti s krajinou. Naším hlavním heslem je: „Děti do světa neuvádíme, ale spolu s nimi tvoříme“.
Návazné studium:
Úspěšný student může pokračovat ve studiu studijního oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a během jednoho roku dosáhnout titulu Bc.
Absolvent naší školy může také pokračovat ve studiu na Jaboku – VOŠ sociálně pedagogické a teologické v Praze. Zde lze během jednoho roku dosáhnout titulu DiS. ve studijním oboru Sociální pedagogika s uplatněním i jako sociální pracovník.
Svatojánská kolej je akreditované pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Statut:příspěvková organizace
Adresa:266 01 Svatý Jan pod Skalou 1
Kontaktní osoba:Mgr. Bc. Vlasta Jindrová
Kontaktní e-mail:vjindrova@svatojanskakolej.cz
IČ:49 62 81 35
Zaměření:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ