Ateliér živé pedagogiky a tvorby

Ateliér živé pedagogiky a tvorby
se hlásí k autorskému pojetí pedagogiky Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a navazuje na vyhledávaný dvouletý Kurz celoživotního vzdělávání Kreativní pedagogika, který tato katedra realizuje od r. 2006.

Výchova k autorskému herectví je zde pojímána jako celostní učení prostřednictvím dlouhodobého zkoušení hlasu, řeči, pohybu a dialogického jednání, autorského čtení vlastních textů a dalších doplňujících teoretických předmětů z oblasti filozofie, psychologie, teatrologie a antropologie, které tvoří nedílnou součást této zkušenosti. Živá pedagogika se neřadí k žádnému ze současných alternativních pedagogických směrů, ale může přivádět k nalézání vlastních postupů

Náš přístup k výchově vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje možnost vzájemně se pochopit a dorozumět a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům.

Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. A nakonec může tento typ zkoušení vést ke svobodné existenci před ostatními a s ostatními. Ať už ve škole, na jevišti, nebo v životě.

Všechny naše programy spojuje téma „osobnost učitele“, a proto se zaměřují na rozvíjení individuálních možností osobního projevu, schopnosti živé komunikace a tvorby. Věříme, že kultivováním hlasu, řeči, pohybu a psychosomatiky veřejného vystupování mohou účastníci předkládaných kurzů (a zejména učitelé) načerpat mnoho podnětů obnovujících jejich pedagogickou kondici a vědomější rozvíjení osobnostních kvalit.

Ateliér živé pedagogiky a tvorby najdete v samém srdci Staré Prahy v domě s bohatou historií a příjemnou energií. Učebny se nachází v podkroví (4. n.p.), výtah v domě není. Součástí našeho veřejného prostoru bude od ledna 2023 i kavárna se sálem a pravidelným divadelním a hudebním programem. Venkovní předzahrádka v nádvoří s letním podiem i tajná zahrada ve vnitrobloku poskytnou romantická útočiště pro kulturní i gastronomické zážitky.

Těšíme se na Vás!
Eva Čechová a Lucie Kukulová

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Husova 242/9, Praha 1, 110 00
Kontaktní osoba:Lucie Kukulová
Kontaktní e-mail:zivapedagogika@gmail.com
IČ:27635716
DIČ:CZ 27635716
Zaměření:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)