Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského bylo zřízeno v roce 2017. Jeho účelem je rozvíjet a poskytovat školám (MŠ, ZŠ, SŠ) lektorské programy zaměřené na hodnotovou výchovu skrze využívání křesťanského kulturního dědictví. Tím jsou míněny kostely a kláštery s jejich historií a výzdobou, písemné památky (Bible, legendy, kroniky) , životní příběhy významných osobností od počátku historie křesťanství apod.
Programy se konají v kostelích, klášterech nebo na některých veřejných místech (např. Karlův most), nebo je lze objednat do školy.
Naše nabídka je podrobně rozepsána v katalogu na internetových stránkách, kde jsou programy rozdělené do 12 tematických sekcí. Každý program má svoji stránku s podrobným popisem včetně souvislosti obsahu programu s RVP.
Pracujeme formou různých aktivizačních metod. Některé vlastní didaktické materiály sdílíme pro pedagogy zdarma.
Kromě lektorských programů nabízíme semináře akreditované v systému DVPP, ve kterých uvádíme do pedagogy jednak do našich témat a jednak do způsobu práce některými metodami. Pořádáme i dny pro pedagogy, každý rok v jiné významné kulturní památce.

Statut:církev a náboženská společnost
Adresa:Jindřišská 937/30
Praha 1
110 00
Kontaktní osoba:Marie Zimmermannová
Kontaktní e-mail:pgcentrum@apha.cz
IČ:00445100
DIČ:CZ699006518
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
1. stupeň ZŠ