Cesta domů

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytujeme poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáháme pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snažíme o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

Zkušenosti z péče o umírající a jejich blízké měníme v knihy, vzdělávání i webové stránky a šíříme je různými způsoby. Usilujeme o zlepšení informovanosti o tématu smrti a umírání mezi odborníky i u veřejnosti. Nabídku dělíme podle toho, komu je určena, a podle jejího obsahu.

V roce v roce 2021 jsme nechali zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění o tématu smrti a umírání na českých základních školách. Do výzkumu nazvaného Je smrt školou povinná? se zapojilo 1036 učitelů a 1008 rodičů různě starých žáků základních škol, a to ze všech krajů, z větších i menších měst a z venkova. Hlavním zjištěním u obou kategorií je, že o smrti by se ve školách mluvit mělo.

Většina českých učitelů na základní škole se ve své praxi setkává se situací spojenou se smrtí nebo umíráním – ať už v rodině někoho z žáků, nebo přímo ve škole. Učitelé i rodiče se shodují, že o smrti a umírání by se mělo obecně hovořit otevřeněji. Téměř polovina rodičů by ale zároveň měla obavu mluvit s dítětem o takovém tématu, stejně tak téměř polovina učitelů se pro takovou situaci necítí být připravena. Cesta domů nabízí vzdělávací akce a podpůrné materiály všem, kdo chtějí s dětmi a mladými lidmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

Statut:zapsaný ústav
Adresa:Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4 – Michle
Kontaktní osoba:Vendula Bednářová
Kontaktní e-mail:vzdelavani@cestadomu.cz
IČ:265 28 843
DIČ:CZ 265 28 843
Zaměření:prevence, výchovné poradenství