SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Jsme škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a chceme své zkušenosti předat pedagogům v běžném vzdělávacím proudu, kteří vzdělávají žáka se SVP ve své třídě. Klíčová slova: speciální pedagogika, inkluze, speciální pomůcky, neurovývojové poruchy, žáci se SVP, 1. stupeň ZŠ – výuka čtení a psaní.

Statut:příspěvková organizace
Adresa:Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Pisárky
Kontaktní osoba:Soňa Šestáková
Kontaktní e-mail:sestakova@sss-ou.cz
IČ:65353650
DIČ:CZ65353650
Zaměření:1. stupeň ZŠ