Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Statut:vysoká škola
Adresa:Magdalény Rettigové 4 116 39, Praha 1
Kontaktní adresa:Magdalény Rettigové 4 116 39, Praha 1
Kontaktní osoba:Jakub Konečný
Kontaktní e-mail:jakub.konecny@pedf.cuni.cz
IČ:00216208
DIČ:CZ00216208
Zaměření:pedagogika, psychologie
cizí jazyky, jazykové vzdělávání