Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Kromě mediálního vzdělávání se věnuje také lidským právům, globálnímu rozvojovému vzdělávání, moderním československým dějinám, podpoře aktivního občanství a mnoha dalším oblastem. Výukové materiály Jednoho světa na školách, dostupné pedagogům prostřednictvím audiovizuálního portálu JSNS.CZ, reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy v ČR i ve světě. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba:Táňa Abrhámová
Kontaktní e-mail:tana.abrhamova@jsns.cz
IČ:25755277
DIČ:CZ25755277
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)