Institut celoživotního vzdělávání FF UP Olomouc

Institut celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě UP organizuje a nabízí programy celoživotního vzdělávání a odborné kurzy. V současné době realizuje vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nabízí programy CŽV dle akreditovaných studijních programů a programy dalšího profesního vzdělávání. Dále nabízí možnost zajištění různorodých kurzů pro organizace nebo jednodenních odborných seminářů.

Statut:vysoká škola
Adresa:Tř. Svobody 26
771 80 Olomouc
Kontaktní osoba:Branka Čačkovićová
Kontaktní e-mail:branka.cackovicova@upol.cz
IČ:61989592
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání