Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VISK je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím deseti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze.

Statut:příspěvková organizace
Adresa:V Kolonii 1804 288 02 Nymburk
Kontaktní osoba:PhDr. Eva Koberová, Ing. Jan Stejskal
Kontaktní e-mail:stejskal@visk.cz
IČ:00641111
DIČ:CZ00641111
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ