Bohemia EU Planners, s.r.o.

Akreditovaná vzdělávací společnost s akreditovanými vzdělávacími programy (MMR, MŠMT ČR) pro DVPP a veřejnost
Akreditace Lektor pro společné vzdělávání (NIDV/NÚV/MŠMT ČR) – obsah dle novely ŠZ 82/2015 a vyhlášky 27/2016, 72/2005

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Praha 7, 170 00, Šternberkova 7/1258
Kontaktní osoba:PhDr.Vendulka Raymová
Kontaktní e-mail:raymova@bohemiaeuplanners.eu
IČ:27901637
DIČ:CZ27901637
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ