iŠkolství.cz

Jsme vzdělavácí agentura specializující se na vzdělavání pedagogů v oblasti ICT.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Startovní 276/1 700 30 Ostrava
Kontaktní osoba:Jiří Bernátek
Kontaktní e-mail:bernatek@iskolstvi.cz
www:iSkolstvi.cz
IČ:02976439
DIČ:CZ02976439
Zaměření:informatika a komunikační technologie

Pořádané akce

13. 12. 2020 – 20. 12. 2020