BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů

Jsme učitelky, lektorky a spoluautorky učebnic s bohatými praktickými zkušenostmi se zaváděním metody VOBS, kterou rozpracoval prof. Milan Hejný. Spolu s dalšími lektory stejného ražení tvoříme sehraný tým. Fungujeme jako společnost lektorů – jsme svobodné a nezávislé.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Braškovská 8, 161 00 Praha 6
Kontaktní adresa:Braškovská 8, 161 00 Praha 6
Kontaktní osoba:PhDr. Eva Bomerová
Kontaktní e-mail:bomerova@centrum.cz
IČ:67962513
Zaměření:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ