České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) je součástí Českého vysokého učení technického v Praze. Má status vysokoškolského ústavu, jehož postavení a právní poměry se řídí ustanovením § 34 Zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Postavení MÚVS dále upravují vnitřní předpisy ČVUT v Praze.

Charakteristika ústavu

Do činnosti ústavu spadá vysokoškolská příprava absolventů – odborníků, kteří díky svým znalostem
a dovednostem najdou perspektivní uplatnění ve vystudovaných oborech. Obsahové zaměření studia poskytuje univerzální poznatky, které dovolují pružné přizpůsobování absolventů v různých organizacích a zároveň reflektuje aktuální potřeby praxe.

MÚVS uskutečňuje výuku v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízí též výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání, určené zejména pro absolventy českých a zahraničních vysokých škol a prováděné formou studia při zaměstnání. Hlavními oblastmi vzdělávání jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika a jazyková příprava.

Na ústavu studuje více než 1300 studentů. Každoročně je přijímáno zhruba 300 studentů do prvních ročníků bakalářského studia a dalších 200 do navazujícího studia magisterského.
Pracovníci MÚVS se angažují jak v mezinárodních vědecko-výzkumných programech, tak i národních programech
a projektech iniciovaných Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR i dalšími institucemi.

Statut:vysoká škola
Adresa:Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Kontaktní adresa:Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba:Tomáš Groll
Kontaktní e-mail:tomas.groll@cvut.cz
IČ:68407700
DIČ:CZ68407700
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
informatika a komunikační technologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání