ČSOP Vlašim

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Vlašim se specializuje na environmentální vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchovu k udržitelnému rozvoji a příbuzná témata. Vzdělávací akce organizují kvalifikovaní zaměstnanci s dlouholetou praxí v oboru, v řadě případů spolupracují s externími odborníky (lektoři, akademici, učitelé a experti z praxe aj.).
Metodická činnost spočívá ve vydávání metodik, zajištění krajské sítě škol se zájmem o EVVO (MRKEV pro ZŠ, MRKVIČKA pro MŠ), vývoj nových výukových programů, pořádání Středočeské pedagogické konference EVVO, aj.
Pro žáky všech stupňů škol jsou nabízeny výukové programy (denní i pobytové), divadelní výukové programy aj. akce. Pro učitele pořádáme semináře, workshopy a metodická školení. Realizujeme též mimoškolní výchovu a osvětu veřejnosti.
ČSOP Vlašimi je akreditovaným subjektem realizujícím DVPP (např. specializační studium pro školní koordinátory EVVO), řádným členem SSEV Pavučina, krajským střediskem EVVO jmenovaným Středočeským krajem a členem celostátní sítě ekologických poraden STEP.

Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Kontaktní osoba:Jana Dufalová
Kontaktní e-mail:jana.dufalova@csop.cz
IČ:18595677
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)