Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus je největší české učebnicové nakladatelství a patří mezi hlavní propagátory interaktivní výuky v ČR. Nabízíme širokou škálu produktů a služeb – od moderních učebnic přes pracovní sešity, příručky pro učitele, on-line vzdělávací portál, softwarové nástroje pro vytváření, realizaci a sdílení vlastních nápadů, semináře dalšího vzdělávání pedagogů až po evaluační a testovací nástroje umožňující sledovat průběh vzdělávání.

Stěžejní část našeho sortimentu tvoří ucelené řady tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Učebnice v elektronické podobě nabízíme již od roku 1997, aktuální nabídka je dostupná na www.flexibooks.cz. Portfolio vlastní produkce doplňuje nabídka učebnic renomovaných zahraničních nakladatelství Cambridge University Press, Edelsa a dalších.

Naše učebnice získaly v konkurenci předních tuzemských i evropských nakladatelů řadu prestižních ocenění, například se již několikrát umístily na medailových pozicích v prestižní celoevropské soutěži Best European Learning Materials Awards.

On-line podporu pro učitele představuje vzdělávací portál Fred s rozsáhlou databází kvalitních multimediálních výukových materiálů. Na webové adrese www.fred.fraus.cz naleznou učitelé desetitisíce profesionálně zpracovaných výukových videí, interaktivních cvičení, pracovních listů a dalších materiálů od renomovaných českých i zahraničních vzdělávacích institucí.

Za smysluplnou službu vzdělávacímu procesu považujeme jeho průběžnou evaluaci. Ta poskytuje přínosnou zpětnou vazbu všem zainteresovaným skupinám – žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i jejich zřizovatelům. Díky úzké spolupráci se společností Kalibro Projekt, s. r. o., můžeme nabídnout našim zákazníkům evaluační a testovací nástroje, které umožňují praktické a přehledné sledování průběhu vzdělávání jednotlivých žáků i celých tříd.

V rámci komplexní nabídky školám připravujeme i různé vzdělávací programy DVPP s akreditací MŠMT určené učitelům a pedagogickým pracovníkům s cílem podpořit zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy. Náš propracovaný systém zahrnuje odborné semináře (pořádáme je na přání i ve školách), konference a letní školy. Nabídka zahrnuje i akreditované semináře, které lze financovat z prostředků výzvy OP VVV – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Aktuální nabídku najdete na webu www.seminare.fraus.cz.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Ed. Beneše 72 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba:Kateřina Nováková
Kontaktní e-mail:novakova.katerina@fraus.cz
IČ:64831027
DIČ:CZ64831027
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ