Živá paměť, o. p. s.

Cílem Živé paměti je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války. Náš archiv obsahuje dobové materiály k tématu 2. sv. války a nucené práce včetně nahrávek rozhovorů s pamětníky, vedené metodou orální historie. Našim cílem je rozšiřovat archiv o další materiály, badatelsky jej zpracovávat a informovat o výsledcích naší činnosti odbornou i laickou veřejnost. Dále si klademe za cíl poskytovat sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem fašismu a nacionálního socialismu.

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:
– správa archivního materiálu shromážděného za účelem odškodnění otrocky a nuceně nasazených v období 2. světové války
– shromažďování a zpracování archivního materiálu zejména vzpomínkového charakteru ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů z oblasti moderních dějin
– provádění a podpora výzkumných projektů, zpracování studií a odborných analýz z oblasti moderních dějin
– informační, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na období moderních dějin, prováděná zejména formou přednášek a výstav
– poradenské a asistenční služby poskytované v sociální oblasti obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
– organizování a poskytování humanitární pomoci obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
– podpora organizací a svazů zastupujících zájmy obětí pronásledování formou pořádání konferencí, setkávání s pamětníky, kulturních a společenských akcí
-činnosti směřující k podpoře evropské integrace, dobrých sousedských vztahů a občanské společnosti

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:Šárka Jarská
Kontaktní e-mail:jarska@zivapamet.cz
IČ:27105300
DIČ:CZ 27105300
Zaměření:člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
akce na zakázku