a.i.m. Agentur s.r.o.

Pomáháme zlepšovat paměť a lépe využívat možnosti mozku – trénink paměti, efektivní učení, Age Management, prevence Alzheimerovy nemoci.

Jsme specializovaná poradenská agentura v oblasti vzdělávání a rozvoje. Pomáháme jednotlivcům a týmům zlepšovat svůj potenciál.

Využíváme poznatky moderního vědeckého výzkumu z oblasti ekonomie, lidského chování, NEUROVĚD a mnemotechniky. Stavíme na zkušenostech odborného týmu. Výsledky jsou měřitelné.

Jsme akreditovaná společnost MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Číslo jednací akreditace instituce: 3701/2017-1
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 1310/2017-1-2

www.zlepsipamet.cz

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Krátká 290/6
Karlovy Vary
36017
Kontaktní osoba:Aleš Procházka
Kontaktní e-mail:prochazka@aim-agentur.cz
IČ:25222431
DIČ:CZ25222431
Zaměření:pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)