Akademie Rinosport z.s.

Účelem Akademie Rinosport je ve spolupráci s předními odborníky, samosprávami, školami, univerzitami, sportovními organizacemi, svazy, federacemi a spolky přispívat k rozvoji pohybové gramotnosti populace a metodicky a organizačně podporovat dostupnost pohybových aktivit pro všechny, zejména pro děti a mládež všech věkových kategorií.

Vytváříme programy na rozvoj pohybové gramotnosti (PG) podle jednotlivých věkových kategorií, tvoříme obsah hodin, vyrábíme pomůcky, nářadí a doplňkové systémy s originálním a moderním designem, bezpečné a jednoduché. Ve spolupráci s učiteli, trenéry a cvičiteli aktualizujeme i konkrétní programy na podporu jejich činnosti, využíváme jejich podnětů. Základními programy jsou Gymnastika, atletika, pohybové hry.

Ke každému programu vytváříme a dodáváme metodiku, organizujeme akreditovaná školení (DVPP), semináře a konference na téma jak aplikovat programy PG v praxi. Cílem vzdělávání ve školní i mimoškolní tělesné výchově a sportu je zřetelně vymezená pohybová gramotnost, která by plynula ze zvolené a obecně akceptovatelné koncepce tělesné výchovy a sportu v České republice.

Statut:spolek
Adresa:Vážní 400/2
503 41 Hradec Králové
Kontaktní osoba:Ladislav Petera
Kontaktní e-mail:l.petera@rinosport.cz
IČ:05753929
Zaměření:předškolní vzdělávání
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ