4 Uši – Centrum pro řešení konfliktů a zdravou komunikaci

4 Uši – Centrum pro řešení konfliktů a zdravou komunikaci je místem, kde mohou jednotlivci, páry a skupiny procházející obtížnými, složitými, konfliktními situacemi získat podporu – formou mediace, facilitace, vzdělávání a supervize. Chceme svět, ve kterém budou lidé umět zvládat konflikty nenásilnou a tvořivou cestou. Chceme svět, ve kterém si lidé budou blíž.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Pržno 199, Pržno u Vsetína, p. Jablůnka 75623
Kontaktní osoba:Karolina Rejlková
Kontaktní e-mail:konipas@hotmail.com
IČ:74388851
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku