Junior Achievement, o.p.s.

Organizace Junior Achievement je celosvětová nezisková vzdělávací organizace, jejímž cílem je vzdělávání žáků na základních, středních a vysokých školách. V ČR funguje již 27 let, nyní pod značkou JA Czech nebo Junior Achievement o.p.s. Veškeré naše programy jsou zaměřené na finanční a podnikatelskou gramotnost, mají zpracovanou metodiku a ŠVP a jsou ve školách vyučovány praktickou formou výuky „learning by doing“. Naše organizace a školení pro vyučující jsou s akreditací MŠMT. Česká kancelář JA Czech byla založena roku 1992 panem Tomášem J. Baťou. Od roku 1992 našimi programy prošlo již více jak 350 000 žáků a jejich řady se neustále rozšiřují. Mezi důležité pilíře naší činnosti patří spolupráce s firmami, kdy jejich manažeři přicházejí do škol na setkání se studenty, na kterých jim předávají praktické zkušenosti, nebo se podílejí na realizaci workshopů. Absolventi programů JA Czech jsou vybaveni kvalitními dovednostmi nezbytnými pro úspěšný vstup na trh práce.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Junior Achievement, o.p.s.
Prague Startup Centre, Palác Adria,
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:Simona Sušilová
Kontaktní e-mail:simona@jaczech.cz
IČ:27176835
DIČ:
Zaměření:předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ