Učení NEmučení

Jedná se o cyklus seminářů interaktivních dílen, určených nejen pro učitele a všechny pedagogické pracovníky, ale i pro rodiče a ostatní, kteří mají zájem o rozvíjení čtenářských a matematických dovedností u svých dětí. Jsme lektorky, Anna Chocholová, Jarka Budíková, Vlaďka Strculová Procházková, pracujeme s dětmi již dlouhé roky. Chtěly bychom ostatní zájemce seznamovat s metodami a možnostmi, jak dětem přiblížit učení smysluplně, s vnitřní motivací, Metody, které používáme, jsou vyzkoušené a víme, že vedou k lepšímu pochopení učiva za předpokladu, že děti učení i baví. Dále nabízíme metody práce s dětmi, které nemají bezproblémový start.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Vladimíra Procházková
Lucemburská 34, Praha 3
Kontaktní osoba:Vladimíra Procházková Strculová
Kontaktní e-mail:strculova@volny.cz
IČ:68382278
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ