Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Střední škola mediální grafiky a tisku vyučuje 3 základní maturitní obory: grafický design, multimediální grafika, operátor tiskových technologií. Dále nabízí učební obory: grafik, knihař, tiskař a nástavbu s maturitou: polygrafický průmysl. Škola má více než 65letou tradici a je nástupcem Středního odborného učiliště polygrafického a Střední školy polygrafické Praha.

Škola má akreditaci pro rekvalifikační kurzy \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“Grafik\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“Tiskař\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“ a \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“Knihař\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“ v délce 120 hodin. Těmito kurzy prošlo několik desítek absolventů.

Pro zadavatele grafických a tiskových zakázek škola nabízí kurzy na míru. Absolventi pak umí na úrovni komunikovat při zadávání grafických a tiskových zakázek, znají technologie i ceny, lépe se orientují v oboru a lépe si umí vybrat. Těmito kurzy prošlo několik desítek absolventů.

Pro učitele SŠ a ZŠ nabízí škola akreditované kurzy DVPP: Pojmové mapy v pedagogické praxi. V tomto kuru se učitelé naučí vizualizovat přednášené učivo pomocí pojmových map. Naučí se pracovat se sofwarem ContextMind, který umožňuje mapy vytvářet a propojovat se znalostní databázi např. s Wikipedii a s jinými pojmovými mapami. Mapy se používají nejenom při výuce, ale i při zjišťování úrovně znalostí. Je prokázáno, že vizualizace znalostí pomocí pojmových map zlepšuje dosažené výsledky u studentů o desítky procent. Vzhledem k přehlednosti map a malému obsahu textu je dosahováno dobrých výsledků i u žáku s rrůznými typy poruch pozornosti.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Beranových 140/695, 199 00 Praha 9
Kontaktní osoba:Jozef Dudáš
Kontaktní e-mail:dudas@medialnigrafika.cz
IČ:25687344
DIČ:CZ25687344
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)