Levebee

Levebee s.r.o. je společnost, která stojí za aplikací Včelka. Nabízíme školení, která především pomáhají pedagogům prakticky využívat naši aplikaci a jsou akreditovaná u MŠMT.

Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace ale zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.

Aplikace je vytvářena odborníky se znalostí problematiky čtení, specifických poruch učení a potřeb čtenářů tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).

Včelka je pomocníkem pro žáky, rodiče, učitele i speciální pedagogy. Včelka dokáže diagnostikovat problémové oblasti čtení a navrhne cvičení ušitá na míru konkrétnímu dítěti, která dále adaptivně přizpůsobuje podle pokroku dítěte. Pedagogům přináší možnost cílenější intervence ve prospěch dětí i užší spolupráci s rodinou i žákem samotným.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Táborská 940/31 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba:Romana Carbolová
Kontaktní e-mail:romana.carbolova@vcelka.cz
IČ:03362078
DIČ:CZ03362078
Zaměření:pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ