Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Naším hlavním cílem je podpora sexuální výchovy, výchovy k partnerským vztahům a k plánování rodiny i k rodinnému životu. V této oblasti pomáháme při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků i široké veřejnosti včetně studentů. Pro ně pořádáme semináře a odborná symposia, poskytujeme jim různé typy informací a materiálů. Vybrané vzdělávací akce mají akreditaci MŠMT i akreditace další. Naši odborníci zároveň poskytují rozsáhlé internetové poradenství nejen pedagogům a dalším specialistům, ale i mládeži a laické veřejnosti.

Statut:spolek
Adresa:Kamenická 56
170 00 Praha 7
Kontaktní osoba:Mgr. Zuzana Prouzová
Kontaktní e-mail:z.pro@centrum.cz
IČ:17046173
DIČ:Česká republika
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)