Sdružení Tereza

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

Usilujeme o to, aby děti:

  • MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí
  • ROZUMĚLY životnímu prostředí
  • DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj

Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes 67 000 žáků z více než 600 škol z celé České republiky.

Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:Haštalská 17, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa:Haštalská 17, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:Jitka Nechvátalová
Kontaktní e-mail:tereza@terezanet.cz
IČ:64933873
DIČ:CZ64933873
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
1. stupeň ZŠ