Tomek, Karel, PaedDr.

Učitel, ředitel, vzdělavatel dospělých, výzkumný pacovník, kouč, lektor a autor mnoha článků, publikací, kurzů prezenčních a e-lerningových. Mými tématy jsou především metody a formy vzdělávání (velké projekty Kafomet, Umění učit se, Spektrum vzdělávacích metod), řízení a hodnocení vzdělávání, gramotnosti, rámcové a školní vzdělávací programy, vedení a řízení lidí v organizaci i podpora osobního seberozvoje. Specifická témata, kterými se dlouhodobě zabývám jsou udržitelný rozvoj a vzdělávání nadaných.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:PaedDr. Karel Tomek Okrajová 1350 67401 Třebíč
Kontaktní adresa:PaedDr. Karel Tomek Okrajová 1350 67401 Třebíč
Kontaktní osoba:PaedDr. Karel Tomek
Kontaktní e-mail:tomek.trebic@seznam.cz
IČ:14683865
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ