SPIN, z.s.

SPIN, z.s. – asociace pro videotrénink interakcí v ČR je nezisková organizace, která byla založena v roce 1993. Je společenstvím lidí různých profesí – psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychoterapeutů, kteří se rozhodli prosadit a rozšiřovat v ČR videotrénink interakcí (VTI) jako účinnou metodu, která pomáhá nejen rozvoji komunikace mezi lidmi, ale která může přispět k dílčím i systémovým změnám v oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví ve smyslu zvyšování kvality i efektivity poskytovaných služeb, jejich humanizace, respektu ke klientům a jejich zplnomocňování. SPIN, z.s. se stal v roce 1998 členem mezinárodní asociace pracovišť, která se zabývají videotréninkem interakcí (v zahraničí VHT/VIG) a jeho vzdělávací program odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům. Jako jediná organizace v ČR má oprávnění udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenér/terapeut a VTI supervizor. SPIN z.s. je nositelem ochranné známky „videotrénink interakcí“.

Statut:spolek
Adresa:Sídlo: Fabiánská 679/4
162 00 Praha 6 – Liboc
Vzdělávací a konzultační centrum: Štefánikova 65/1, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba:Mgr. Kateřina Šilhánová
Kontaktní e-mail:silhanova@spin-vti.cz
IČ:60163151
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
akce na zakázku

Pořádané akce