Supervizní Akademie

„Jak se chránit v supervizi?
Nabízíme seminář, který Vám pomůže se v supervizi cítit bezpečně a využít ji ke svému prospěchu a dalšímu rozvoji. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zeptat jak to v supervizi má vypadat; pro všechny, kteří nevědí jak si vybrat supervizora; pro ty, kteří se supervize obávají; pro ty, kteří mají se supervizí špatnou zkušenost. Viz.: http://supervize-akademie.cz/seminare-a-workshopy

„Co chtít od supervize?“
Nabízíme seminář, který Vám pomůže bezpečně využít supervizi k prospěchu a dalšímu rozvoji Vašich zaměstnanců, týmů a celé organizace. Seminář je určen pracovníkům ve vedoucích pozicích, kteří potřebují zjistit, co ne-/mohou v supervizi chtít; kteří se chtějí zeptat jak supervizi zařídit; kteří nevědí jak si vybrat supervizora; kteří se supervize obávají; kteří mají se supervizí špatnou zkušenost. Viz.: http://supervize-akademie.cz/seminare-a-workshopy

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Koněvova 87, Praha 3, 130 00, tel.: 602 409 913
Kontaktní adresa:Koněvova 87, Praha 3, 130 00, tel.: 602 409 913
Kontaktní osoba:Mgr. Kateřina Benešová, PhDr. Kateřina Vrtělová
Kontaktní e-mail:77kate@seznam.cz
IČ:00000
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ