Pedagog – vedoucí zájmových kroužků

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:4000 Kč za celé studium Kč
 
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Úspěšným absolvováním kurzu získá frekventant kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ve smyslu § 17, odst. 2, písm. b), č. 2 zák. 5
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Cílová skupina:pedagogové volného času
Poznámka:Kurz se bude konat v prostorách VOŠ Jabok, přesný harmonogram jednotlivých dnů bude upřesněn první den kurzu.