Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – AP1 (pondělí) – zahájení v září 2019-KURZ NAPLNĚN

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:09. 09. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
V. VYBRANÁ TÉMATA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE
Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů (pondělí) v období od září 2019 do února 2020. V průběhu studia účastníci získají vhled do problematiky vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a praktické dovednosti pro práci s nimi. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)