Semináře pro sborovny – matematická gramotnost (8 hodin)

Pořádá BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:1600 Kč za celé studium Kč
 
Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na základní škole a na konkrétních příkladech zjistí, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu (Hejného metodou) přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jak žáků, tak učitelů. Vyzkouší si, jak lze v matematice uchopit klíčová aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila. Získají podněty, jak prostřednictvím matematiky posunout svou učitelskou roli od dominantního k demokratickému přístupu k žákům, jak zefektivnit komunikaci, jak proměnit vztah mezi učitelem a žáky ve vztah partnerský na základě přirozené autority a vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti.
Kontaktní email:bomerova@centrum.cz
Kontaktní tel.:732209807
Poznámka k ceně:Cyklus seminářů v rozsahu 8 hodin lze hradit z šablon. Cena je za účastníka, minimální počet je šest účastníků.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Poznámka:Jsme zkušené lektorky, učitelky a spoluautorky učebnic matematiky. Seminář sestavíme školám na míru.