Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu

Pořádá Proxima Sociale o.p.s.

Termín:04. 04. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:950 Kč za seminář Kč
 
Délka semináře: 6 hodin
(2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 10 – 15 účastníků)

Tématická náplň:

– stanovování a zavádění pravidel

– postihy a důsledky nedodržování pravidel

– způsoby motivace k dodržování pravidel

– realizace pravidel napříč pedagogickým sborem

– revize pravidel

– práce s výjimkami z pravidel

– precedenty a jejich role v dodržování pravidel.

– – –

Na co klademe důraz:

Propojení teorie s praxí – zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností pedagogů, které v rámci vzdělávání vzájemně sdílíme.

Práce s konkrétními kazuistikami – konstruované modelové příklady dokáží dobře ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami umožňuje propojovat teorii s aktuální praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace.

Interaktivita, reflexe – naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a vzdělávání je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného.

Doplňující informace:

Cíl akce:seznámení se se způsoby zavádění pravidel ve třídě; rozlišování efektivních a neefektivních způsobů udržování pravidel; porozumění smyslu kontinuální práce s třídními pravidly; zvědomění přínosů a rizik různých způsobů zavádění výjimek z pravidel
Kontaktní email:cernochovaprevence@gmail.com
Kontaktní tel.:777471805
Poznámka k ceně:Platba za seminář proběhne na místě
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Přihlášky posílejte do 17.03.2019 Seminář probíhá v prostorách organizace, v čase od 8:30 do 13:30. Platba proběhne na místě v čase od 8:00 do 8:30. Pro závazné přihlášení se na seminář je nutné zaslat podepsanou oskenovanou přihlášku (viz. příloha) na uvedený kontaktní email, nejpozději 7 dní před termínem semináře (následně na semináři účastník předá originál přihlášky v papírové formě). Přihláška bude následně potvrzena (pokud bude volná kapacita) či bude uchazeč zařazen jako náhradník a případná účast mu bude potvrzena v případě, že se některý z uchazečů odhlásí a uvolní tak své místo.