STRUČNÝ VHLED DO JAZYKOVÉ PODPORY DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:28. 03. 2019
Kraj:Praha
 
Datum: 28. března 2019, 13:30 – 16:45
Místo: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování a poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v prostředí českého předškolního vzdělávání. Pedagogové získají základní informace, materiály a metodická doporučení, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s OMJ.

OBSAH SEMINÁŘE
-stručný přehled podpůrných opatření, na která mají děti s OMJ v současné době nárok;
-podpora dětí s OMJ v běžném dni: hlavní principy práce a konkrétní řízené činnosti pro celou třídu upravené s ohledem na přítomnost dětí s OMJ;
-jazyková podpora dětí s OMJ v kurzu češtiny: hlavní -metodické zásady při vedení kurzu češtiny a metoda KIKUS;
-praktické ukázky jazykových činností a možnosti zapojení jazykových rovin do jednotlivých témat;
-video ukázky z lekcí češtiny poskytnou konkrétní představu o realizaci kurzu v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8KUgLNcSNWCCsO5NsLMsBs_vUyWrUd9_fQEuXEITdoq4j5A/viewform

Kontaktujte nás pro více informací
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8KUgLNcSNWCCsO5NsLMsBs_vUyWrUd9_fQEuXEITdoq4j5A/viewform