JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ PRO POKROČILÉ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:04. 04. 2019
Kraj:Praha
 
Datum: 4. a 11. dubna 2019, vždy 12:00-16:45

Místo: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana, Praha 1

CÍL SEMINÁŘE
Dvoudílný seminář navazuje na získané znalosti a dovednosti z úvodního jazykového semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ a více se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi. Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do prostředí českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Hlavní náplní budou konkrétní ukázky a náměty pro práci s celou třídou i pro výuku češtiny v kurzu, účastníci si také samy některé činnosti vyzkouší. Video záznamy pak poskytnou jasný vhled do přímé práce s dětmi a zavádění doporučených zásad do praxe.

OBSAH SEMINÁŘE
-konkrétní činnosti zohledňující přítomnost dětí s OMJ ve třídě;
-přípravy na činnosti a video záznam z realizace činností s dětmi;
-tvorba IVP podle novely ŠZ, nastínění postupu -zpracování IVP a předloha vzorově zpracovaného plánu pro konkrétní dítě;
-vhodné texty (básně a písně) a hudební činnosti jako prostředek rozvoje jazyka;
-jazyková podpora v kurzu češtiny (tedy práce s malou skupinou dětí s OMJ) konkrétní lekce, jejich jazyková náplň, návaznost a vhodné typy činností;
-nové video záznamy z kurzů češtiny s následným zaměřením na jednotlivé aspekty lekce;
-využití metody KIKUS v praxi, seznámení s prostředím KIKUS digital;
-vlastní nápady pedagogů při zpracování lekcí a sdílení zkušeností a diskuse k dílčím tématům.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

DOPORUČENÍ
Seminář navazuje na základní jazykový seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ, nabízí prohlubující vhled do témat. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT – 6489/2017-1-387). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

PŘIHLÁŠENÍ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjPeSA9lWDxAttNx_sAG75vIs7FAY1l-mPzF4MFqfJxpBTgQ/viewform

Kontaktujte nás pro více informací
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Rádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁŠENÍ MOŽNÉ ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc46NEQT28pUJsWb5K5Ap9JgVriNWE0MSEaoOwWdypSxDLY6w/viewform