Letní škola Roxana 1 – matematická gramotnost

Pořádá BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů

Termín:08. 07. 2019 – 11. 07. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:7500 Kč za celé studium Kč
 
Milé kolegyně, milí kolegové, máme za sebou již řadu let zkušeností s realizací letních škol matematiky. Byly různé, v různém duchu a pod různými hlavičkami. Během každé jedné z nich vznikaly nové nápady a podněty, jak na věc jít příště jinak, lépe, radostněji. Ani nyní tomu není jinak. Dobrá praxe ukázala, jak je užitečné, když se vzájemně propojí různé skupiny. Zde se totiž může poučit začátečník od pokročilého, učitel prvního stupně od učitele stupně druhého a obráceně. Jeden zjistí, na čem může stavět, jiný si připomene, jak to bylo těžké, když sám začínal. Vzájemně si můžeme poradit, inspirovat se. Proto se i letos naše letní škola realizuje v duchu vzájemného propojení a obohacování. Je určená učitelům ZŠ bez ohledu na to, o který stupeň se jedná a bez ohledu na jeho pokročilost. Věříme, že se nám podaří postavit program tak, aby byli spokojeni všichni, nebo alespoň většina. Konečně i ve školních třídách nás čekají různorodí žáci.

V průběhu letní školy na nás čekají odpovědi na otázky:

a) Jak vyučování od zkušenosti k pojmu (dle prof. Hejného) vůbec funguje, jaká jsou jeho východiska a principy? Proč je nyní tak medializované? Jakou formou je mohu zařazovat do běžné výuky?

b) Jak je to s hodnocením? Nabídneme způsoby, jak problematiku hodnocení řešíme samy a poskytneme prostor i dalším, kteří již mají s výukou metody VOBS zkušenosti. Diskutovat budeme především hodnocení formativní. A to ve dvou úrovních: a) v průběhu běžných vyučovacích hodin, b) když se píše test či prověrka.

c) Jaká prostředí mě potkají v tom či onom ročníku a na co si dát pozor? Práce v jednotlivých konkrétních ročnících bude hlavní náplní letní školy. Budeme procházet jednotlivými ročníky a dotýkat se v nich aritmetických i geometrických prostředí, která se v daném ročníku realizují. Postupně účastníci získají ucelený přehled klíčových prostředí s vědomím odkud a kam prostředí vede, co se na něm dítko učí i na co si dávat pozor právě teď. Ujasníme si cílové zaměření každého ročníku a obohatíme se o zkušenosti zkušených.

d) Jak vytvořit prověrku či test? Zde budeme zkoušet vytvořit gradované úlohy a zvažovat, jaký přínos mají ve výuce dětí. Mohou nám být nápomocny jak při hodnocení, tak v rámci individualizace ve snaze smysluplně zaměstnat žáky různé mentální úrovně a různých schopností. Protože tvořit budeme v různých skupinách, je pravděpodobné, že zde vznikne materiál, který si zde můžeme vzájemně předat a použít ve výuce.

e) Jak je to s ……? (za tečky si dosaďte jakékoli matematické či sociální téma). Součástí letní školy budou i volitelné dílny, o jejichž obsahu si rozhodnou účastníci. Doporučujeme tedy mít připraveno několik témat, která byste potřebovali probrat.

f) Ještě mě trápí…. (Co rodiče? Jak je to, když je dítě delší dobu nemocné? Co když přijde někdo nový?) I na otázky, které nejsou přímo součástí programu, si uděláme čas. Nejen, že je budete moci pokládat kdykoli během jednotlivých dílen, bude na ně vyčleněna i dílna speciální.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzájemné předávání praktických zkušeností z výuky (nejen) matematiky
Kontaktní email:bomerova@centrum.cz
Kontaktní tel.:732209807
Poznámka k ceně:Cena LŠ zahrnuje: Ubytování (pokoje, wifi připojení), vynikající stravování (snídaně formou bufetu, dopolední a odpolední coffee breaky s pitným režimem, obědy a večeře s výběrem z několika druhů hlavních jídel, večeře s desertem), krytý vyhřívaný bazén a samozřejmě 32 hodin seminářů a dílen. Letní škola je akreditovaná a lze ji hradit ze šablon. Navíc účastníkům naší letní školy poskytne Nakladatelství FRAUS slevu 20 % na nákup učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň (Hejný a kol.) a 15 % slevu na ostatní učební materiály pro 1. stupeň (kromě doplňků).
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé speciálních škol