Canisterapeutický výcvik

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
Studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., k prohlubování odborné kvalifikace. Hlavním vzdělávacím cílem je rozšířit odborné kompetence účastníků o praktické poznatky z oblasti canisterapie, včetně získání nových znalostí z oblasti speciální pedagogiky a ze sféry terapie osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem je vybavit účastníky základními i specifickými znalostmi a dovednostmi z oblasti canisterapie a z jednotlivých oblastí a metod speciální pedagogiky.
V rámci vzdělávacího kurzu se bude jednat o kombinaci prezenční výuky, on-line nebo off-line aktivit, praktické výuky a praxe. Rozsah (délka) kurzu: Celková časová dotace výuky je 74 hodin přímé výuky, 4 hodiny nepřímé výuky a 20 hodin praxe. Kurz je koncipován na jeden rok a výuka je rozdělena do dvou semestrů. Výuka bude probíhat v sobotu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Canisterapeutický výcvik
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani