Pojmové mapy v pedagogické praxi

Pořádá Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Termín:27. 08. 2019 – 29. 08. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1000 Kč za celé studium Kč
 
Co je pojmové mapování

V dnešní společnosti se čím dál víc ztrácí schopnost číst a studovat delší texty. Čím dál více se od textové komunikace přechází na vizuální komunikaci pomocí obrázků (Pinterest…) a videa (YouTube…). Proto kolektiv autorů ze Střední školy mediální grafiky a tisku a startupu ContextMinds vyvinul jedinečný systém výuky pomocí pojmových map s kontextem.

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.
Účastník se v 12hodinovém kurzu seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moct pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné.

Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování.

Kurz je akreditován v systému DVPP. Po absolvování kurzu budete schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz vám poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům.

Témata:
Pojmové mapy – základy
Tvorba pojmových map v různých předmětech
Pojmové mapy vs. nová látka
Pojmové mapy vs. opakování
Týmová práce s pojmovými mapami
Kolaborativní výuka s PM
Použití PM k testování
Vlastní příprava PM v SW ContextMinds

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email:dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel.:602366687
Poznámka k ceně:prvních 10 zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU