METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM II. V ZŠ A SŠ (navazující seminář)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:09. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 9. října 2019, 9.00-16.00
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

OBSAH SEMINÁŘE:
-plánování jazykových a obsahových cílů výuky,
-struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ,
-aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace,
-práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění,
-metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství,
-aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci,
-představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva,
-metody a aktivity vhodné pro opakování látky,
-hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ,
-sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE:
Seminář je akreditovaný Č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování
celého semináře.

Cena: 1350 Kč/osoba

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehHnhbr8dY1bv6QX-BXqRdbkd61YEBCQEyFLiMWEbzoJYJfw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehHnhbr8dY1bv6QX-BXqRdbkd61YEBCQEyFLiMWEbzoJYJfw/viewform